De winstvrijstelling

Vrijstelling

Bovenop de ondernemersaftrekposten geldt een winstvrijstelling. In tegenstelling tot de eerder genoemde aftrekposten is dit geen vast bedrag maar een percentage van de winst uit onderneming. Dat percentage ligt nu op 14%.De vrijstelling wordt berekend over de winst uit onderneming, verminderd met de toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve en verminderd met de ondernemersaftrek.


Voorwaarden

Je hoeft voor de winstvrijstelling niet te voldoen aan het urencriterium, maar je moet wèl aan de criteria voor zelfstandig ondernemerschap voldoen.


Staking

Voor wie de onderneming beëindigt geldt dat je in het jaar van beëindiging de winstvrijstelling mag toepassen wanneer je in minstens 3 van de voorafgaande 5 jaren aan dat urencriterium voldeed. Dat maakt het mogelijk de winstvrijstelling toe te passen op de stakingswinstnadat je de onderneming hebt moeten beëindigen door ziekte of arbeidsongeschiktheid.


Verliezen

De vrijstelling wordt overigens ook toegepast op verliezen. Dat betekent dat verliezen minder verrekenbaar zijn.


MKB

Nog iets: deze regeling wordt vaak de mkb-vrijstelling genoemd. Wij houden niet zo van kvk-jargon, noch van afkortingen. Daarom noemen we het gewoon winstvrijstelling.

================================================== -->