Skip to main content

De kosten van fietsgebruik

De vraag of de fiets niet te duur is en of het wel zinvol is om zo'n fiets aan te schaffen voor je beroepsuitoefening is een vraag van ondernemersbeleid. De belastingdienst mag het ondernemersbeleid niet toetsen. Je bepaalt dus zelf wat je er voor over hebt.

De kosten van de fiets

De fiets is goedkoper dan de meeste andere vervoermiddelen. Dat is een open deur. Of dat een reden is om de fiets te gebruiken in plaats van auto of bus of trein is een heel andere zaak. Er zijn namelijk ook nog wel andere criteria in de keuze voor een vervoermiddel. Comfort, afstand, milieu, status, gezondheid, combinatie van vervoersdoelen, snelheid. Je hebt er dus niet zo veel aan om de goedkoopte van de fiets te benadrukken ten opzichte van andere vervoerswijzen.

De kostenstructuur

De veruit belangrijkste kostenpost is de afschrijving op de aanschaffingsprijs. Grof gezegd bepaalt die doorgaans 50 tot 70% van de jaarlijkse kosten van het fietsgebruik. De overige kosten kunnen zijn onderhoud en verzekering. Wanneer je exacter inzicht wilt hebben in de kosten geven zul je moeten rekenen.

We geven je hier een voorbeeld van een kostenberekening. Stel dat de volgende financiële gegevens gelden:

 • Je koopt een fiets van € 1.000
 • Je koopt er tassen of een regenpak bij voor € 200
 • Je neemt je voor er minstens 5 jaar mee te doen.
 • Je verwacht onderhoudskosten van gemiddeld € 100 per jaar
 • Je verwacht verzekeringskosten van € 50 per jaar

En stel dat je de fiets als volgt gebruikt:

 • Je rijdt 4 dagen van huis naar werk over een afstand van 10 kilometer heen en terug
 • Je haalt en brengt 2 keer per week je kind over afstand van 5 kilometer heen en terug
 • Je rijdt beroepsmatig, los van woon-werkverkeer, ongeveer 15 kilometer per week
 • Je gebruikt hem in de vakantie voor gemiddeld 500 kilometer per jaar
 • Je rijdt voor overige privé-doeleinden gemiddeld 500 kilometer per jaar

De uitkomsten

Op grond van bovenstaande gegevens berekenden wij (afgerond) het volgende:

 • De kilometerprijs bij deze gegevens is € 0,10
 • Het beroepsverkeer kost je per jaar € 260
 • Het privé-verkeer kost je per jaar € 130

De fiets kost je per jaar in totaal € 390.

De fiscale gevolgen van deze kostenberekening

Wanneer je zelfstandig bent, en de omzetbelasting terug kunt vragen, ben je iets goedkoper uit. Bij dezelfde gegevens komen je kilometerkosten dan uit op ongeveer € 0,08. Je totale kosten per jaar komen dan uit op € 365 en het zakelijk deel daarvan bedraagt € 240. Wanneer je de fiets als ondernemer gebruikt, verlagen de kosten de winst. Dat kan een belastingvoordeel opleveren, afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Stel dat je over je winst ongeveer 45% betaalt aan inkomstenbelasting en ziekenfondspremie voor zelfstandigen. Wanneer, zoals in dit voorbeeld, de kosten van zakelijk gebruik van de fiets € 240 bedragen, is het jaarlijks belastingvoordeel 45% van € 240 ofwel € 110.

Fiscale aftrekbaarheid van kosten voor de fiets

Deze vraag is vooral van belang wanneer je de fiets tot het ondernemingsvermogen rekent. Want dan mag je naast de afschrijving ook de onderhouds- en reparatiekosten tot de ondernemingskosten rekenen. Bijzondere aandacht verdienen de kosten van fietskleding. Daarvoor gelden doorgaans de gewone beperkingen die de wet stelt aan kleding die in het bedrijf wordt gebruikt: niet aftrekbaar, tenzij het om bedrijfskleding gaat met een voldoende groot bedrijfslogo. Speciale fietsschoenen en lycra pakjes, handschoenen en zonnebrillen kun je vergeten als aftrekpost. Die hebben te zeer een privé-aspect en zijn als kostenpost wettelijk uitgesloten van aftrek. Een uitzondering hierop is de regenkleding voor op de fiets. Zolang die gratis mag worden verstrekt aan een fietsende werknemer, is het ook gerechtvaardigd de kosten daarvan voor de ondernemer zelf, als ondernemingskosten te beschouwen. Bovendien is regenkleding zozeer verbonden aan het zakelijk fietsgebruik zelf, en minder aan de persoon, dat dit naar onze mening aftrek rechtvaardigt. Misschien ten overvloede: wanneer de fiets tot het privévermogen wordt gerekend is er maar één aftrekpost: de € 0,19 per kilometer maximaal.