Skip to main content

Privégebruik van de bedrijfsfiets

De kosten van de fiets worden onderscheiden in kosten van bedrijfsmatig gebruik en privégebruik. De fiscale consequenties daarvan zijn weer afhankelijk van de vraag of je de fiets als privévermogen of als beroepsvermogen beschouwd.

De fiets als privévermogen voor de inkomstenbelasting

Wanneer de fiets wordt beschouwd als privé-vermogen hoeven voor de winstberekening alleen de beroepsmatige kilometers te worden berekend. Voor zover die kilometers in het woon-werkverkeer zijn afgelegd worden deze opgerekend naar € 0,19 per kilometer. De overige beroepsmatige kilometers moeten worden omgerekend tegen de werkelijke kilometerkosten. De privé-kilometers doen er verder niet toe voor de fiscale winstberekening.

De fiets als beroepsvermogen voor de inkomstenbelasting

Wanneer de fiets als bedrijfsvermogen wordt beschouwd voor de inkomstenbelasting bestaan de bedrijfskosten vooral uit afschrijving en onderhoud. De kosten van het gebruik van de bedrijfsfiets mogen wanneer er óók privéritten mee gemaakt worden niet geheel worden afgetrokken van de winst. Iets soortgelijks geldt voor het terugvragen van omzetbelasting. Dat mag alleen voor zover het gebruik bedrijfsmatig is.

Privégebruik bij de winstberekening in de inkomstenbelasting

De eenvoudigste methode is het vooraf vaststellen van een procentuele verhouding in bedrijfsgebruik en privégebruik. Naar redelijkheid. Stel je koopt een goede stadsfiets voor een bedrag van € 2.000 plus 21% omzetbelasting. Je betaalt dus € 2.420 aan de leverancier. Je verwacht de fiets voor 80% te gebruiken in het kader van je zelfstandige praktijk. Voor privédoeleinden denk je de fiets voor 20% te gebruiken. De verhouding 80/20 kan bij voorbeeld geënt zijn op het aantal kilometers. De investering in de fiets boek je nu voor 80% van € 2.000 dus voor € 1.600. De jaarlijkse afschrijving op de fiets is dan bij een verwachte levensduur van 5 jaar € 320.

Privégebruik in de omzetbelasting

In dit voorbeeld betaal je € 420 omzetbelasting. Wanneer je ondernemer bent vraag je daarvan 80% terug. Dat doe je meteen in de aangifteperiode waarin de aankoop heeft plaatsgevonden. We gaan er hier van uit dat je in beginsel recht hebt op volledige teruggave van omzetbelasting, omdat je belaste prestaties verricht.

Onderhoudskosten

Het gaat nog verder. Wanneer je hebt gekozen voor dit percentage van 80, geldt dat ook voor alle kosten die je maakt voor deze fiets: verzekering, onderhoud en reparatie.

Veranderingen in het gebruik

Wanneer er wezenlijke veranderingen komen in de verhouding tussen zakelijk gebruik en privé-gebruik moet opnieuw berekend worden hoeveel van de omzetbelasting teruggevorderd had mogen worden. En hoe hoog het bedrag van de kosten of van de investering had moeten zijn. Dat kan in latere belastingjaren leiden tot correcties. De techniek van herrekening laten we hier verder onbesproken, want in de praktijk gaat dit over pinda's.