Skip to main content

Wat heb je nodig voor de aangifte?

Ben je al je gegevens aan het bij elkaar zoeken en wil je weten of je compleet bent? 

Wat heb ik nodig?

Het volgende overzicht kan je helpen de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. 

Wanneer je in loondienst bent: 

 • jaaropgaven met loon, loonheffing, premieloon en ingehouden zorgpremie 

Als je in het woon-werkverkeer voor je dienstbetrekking structureel openbaar vervoer gebruikt:

 • de reisafstand tussen woning en werk 
 • de verschillende periodes en afstanden voor woon-werkverkeer 
 • een reisverklaring van je werkgever of vervoersmaatschappij

Wanneer je een uitkering hebt gehad:

 • jaaropgaven met loon, loonheffing en ingehouden zorgpremie bedrag

Als je een toeslag ontvangt:

 • een voorschot beschikking waarop staat hoeveel je al aan toeslagen hebt ontvangen, ook horen we het graag als je nog niets hebt ontvangen.

Wanneer je zelfstandig ondernemer bent:

 • opbrengstenboekhouding 
 • kostenboekhouding
 • vorderingen op 31 december 
 • schulden op 31 december 
 • saldi van de zakelijke bankrekeningen op 31 december 
 • investeringen 
 • kopieën van de aangiften omzetbelasting
 • urenverantwoording 

Als je de boekhouding zelf doet met behulp van een boekhoudprogramma:

 • volledig grootboek geprint 
 • volledige dagboeken geprint 
 • proef- en saldibalans 

rekenmachine

Als je een werkruimte hebt in een woning: 

 • kosten van energie en water en de btw daarover 
 • zuiveringslasten gemeentelijke heffingen inclusief eigenaarsdeel 
 • aantal vierkante meters van je werkruimte en van de gehele woning 

Als je een privé-auto hebt die je ook voor je beroep gebruikt:

 • overzicht van de beroepsmatig gereden kilometers 
 • totaal aantal kilometers
 • privé en beroepsmatig aantal kilometers in het verkeer tussen woning en vaste werkplek 
 • kilometerstand op 1 januari en 31 december 
 • totaal van de btw die drukt op onderhouds- en brandstofnota's 
 • oorspronkelijke aankoopprijs
 • aankoopdatum en het kenteken van de auto 
 • oorspronkelijke catalogusprijs 

Als je een privéfiets hebt die je ook voor je beroep gebruikt:

 • overzicht van de beroepsmatig gereden kilometers 
 • totaal van de btw die drukt op onderhoudsnota's 

Als je een 'auto op de zaak' hebt, die je ook privé gebruikt: 

 • type-omschrijving van de auto 
 • bouwjaar 
 • oorspronkelijke catalogusprijs 
 • het kenteken 
 • CO2-uitstoot van deze auto 
 • aankoopnota en verkoopnota of inruilnota 
 • een overzicht van beroepskilometers en privékilometers 
 • aantal kilometers in het verkeer tussen woning en werkplek stand van 
 • de kilometerteller op 1 januari en 31 december 

voordeur

Als je een eigen woning hebt: 

 • jaaroverzichten van de hypotheekbank 
 • jaaroverzichten van andere leningen voor de woning 
 • gegevens over een eventueel bouwdepot 
 • woz-waarde 

Als je dit jaar een huis gekocht hebt:

 • nota van de taxateur 
 • nota van de notaris 
 • jaaroverzichten van alle hypotheken en andere leningen tbv het huis 
 • nota voor de afsluitprovisie 
 • woz-waarde

Als je een nieuwe hypotheek hebt afgesloten of deze hebt veranderd: 

 • nota van de taxateur 
 • nota van de notaris 
 • jaaroverzichten van alle hypotheken 
 • nota voor de afsluitprovisie 
 • nota voor de boeterente 
 • het overzicht van de aflossingen 

Als je over vermogen beschikt: 

 • banksaldi per 1 januari en 31 december 
 • overzichten van beleggingen per 1 januari en 31 december 
 • overzichten van groene beleggingen en durfkapitaal 
 • overzicht van leningen per 1 januari en 31 december 
 • opgaven van betaalde dividendbelasting 
 • gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerend goed, kapitaalverzekeringen etc. 

Als je een aandeel hebt in een vermogen in vruchtgebruik: 

 • waarde in het economisch verkeer van het vermogen op 1 januari en 31 december 
 • leeftijden van de vruchtgebruikers op 1 januari
 • gegevens over de aanleiding, aard en duur van het vruchtgebruik; eventueel de overeenkomst 
 • aantal deelgerechtigden 

Als je deel uitmaakt van een gezin: 

 • de naam, geboortedatum en het sofinummer van je partner
 • de voornamen en geboortedatum van kinderen 
 • inkomensgegevens en vermogensgegevens van de partner

Als je inkomensvoorzieningen opbouwt:

 • bedragen die je betaald hebt voor een lijfrentevoorziening, bankspaarrekening of pensioen
 • opgaven van de uitkering van bovenstaande polissen
 • premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

Als je ziektekosten gemaakt heb: 

 • kopieën van de overzichten van de verzekeraar
 • facturen van uitgaven die niet gedeclareerd zijn
 • verklaringen over een dieet door een arts of diëtist

Als je toeslagen ontvangt:

 • het overzicht welke toeslagen je over dit jaar mocht ontvangen

Als je giften hebt gedaan: 

 • overzicht van de instellingen waaraan je gegeven hebt, met daarbij de feitelijke bedragen die je hebt overgemaakt. 
 • als je giften doet op grond van een overeenkomst voor een periodieke uitkering, vermeld dan ook de rsin-nummers van de begiftigde instelling

Als je een beroepsopleiding hebt gevolgd:

 • een bruikbaar overzicht van de kosten die je hebt gemaakt ten behoeve van een beroepsopleiding 
 • een document van de onderwijsinstelling waaruit duidelijk blijkt welke opleiding je hebt gevolgd 
 • informatie over eventuele tegemoetkomingen die je hebt ontvangen